Arwidsros renodling av fastighetsbeståndet fortsätter. Den 2 april frånträder Arwidsro fastigheten Björnen 12 i centrala Karlstad. Köpare är Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB. Fastigheten, ankrad av Folkuniversitetet, har nyligen genomgått en större hyresgästanpassning åt Nordic Wellness som flyttade in sent 2019. Utöver denna försäljning har Arwidsro under det senaste halvåret accelererat renodlingen av beståndet genom avyttring av fyra mindre fastigheter norr om Dalälven.

– Renodlingen av vårt bestånd fortsätter. Efter realiserade affärsplaner är vi glada över att få lämna över fastigheten i Karlstad till Estea och våra norrländska fastigheter till lokala investerare för fortsatt förädling, säger Gustav Lilliehöök, Transaktionsansvarig, Arwidsro.

Försäljningarna är en tydlig del i Arwidsros strategi att fokusera på större fastigheter inom segmenten dagligvaruankrad handel och samhällsfastigheter i mellersta och södra Sverige. I oktober 2017 genomförde Arwidsro en omfattande försäljning och därmed portföljförändring, genom avyttring av 72 handelsfastigheter. Samtidigt genomfördes strategiska och organisatoriska förändringar, inklusive namnbyte i koncernen. Därefter har Arwidsro arbetat fokuserat för att stärka bolagets värdegrund och ursprungliga övergripande strategi – att utveckla bestående livsmiljöer. Ett handplockat, breddat team har utvecklat verksamheten, med fokus på kvalitet, relationer och grön teknologi. Ett målinriktat arbete som nu börjar ge resultat.

– Vi fortsätter att arbeta enligt vår strategi och därmed fokusera på vårt kärnbestånd där vi vill accelerera både förvärvs- och utvecklingstakten, säger Peter Zonabend, VD, Arwidsro.