Arwidssonstiftelsen

 

En viktig parameter i vår kompass och företagskultur är den stiftelse en del av vårt ekonomiska överskott går till. Arwidssonstiftelsen bildades 2014 av Per Arwidsson och hans fru Brithe Arwidsson med visionen att stiftelsen ska bidra till ett mer humant och i alla avseenden hållbart samhälle som håller ihop, där människor ges möjlighet att utveckla sin fulla potential.

 

Stiftelsen är en fristående organisation med uppgiften att utveckla och stärka samarbetet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Stiftelsen utvecklar och driver olika former av stadsutvecklingsprojekt med kommuner, näringsliv och civilsamhälle. Stiftelsen är också en arena och kunskapsplattform för samtal och kreativt tänkande kring hur vi formar miljöerna vi lever och verkar i.

 

Läs mer hos Arwidssonstiftelsen

Image module