Finansiell kalender

2023

Kvartalsrapport Q2 2023 – 14 juli

Kvartalsrapport Q3 2023 – 26 okt

Bokslutskommuniké Q4 2023 – 23 feb 2024