Visselblåsning

Alla medarbetare och samarbetspartners ansvarar för att följa Arwidsros policyer och riktlinjer. Om du misstänker brott mot, eller överträdelser av Uppförandekoden, bör du rapportera in det via vår visselblåsartjänst. Det kan till exempel handla om en handling som utförs med avsikt att få personlig vinning eller andra motiv tillgodosedda och som direkt eller indirekt innebär skada för Arwidsro.

 

Du kan anonymt göra en visselblåsaranmälan här

 

Följ ditt ärende här