Vår kompass

Vårt samhälles långsiktiga överlevnad har många aspekter och ger komplexa samhällsutmaningar. Utmaningar vi som företag behöver hantera i stort som smått, för att bidra till ett samhälle för alla. Hos Arwidsro vill vi att vår gärning ska vara bestående över tiderna. Vår grundare Per Arwidsson har i nära fyra decennier arbetat för just detta: Ett företag som varar, baserat på hållbara synsätt.

 

Arwidsros samhällsansvar har sin grund i vår historia, förankras i vårt långsiktiga perspektiv – för evig tid – och präglar vår företagskultur. En företagskultur där ansvar är nyckeln och som bygger på hög etik och moral och på vår humanistiska grundsyn där vi ser till människan i varje situation. Det är vår kompass. Kompassen som ska leda oss i rätt riktning. Vi är övertygade om att den når långt utanför vår organisation.

Det är ingen slump att vår symbol är byggd av cirklar som interagerar. Cirkeln representerar helhet, den tar aldrig slut utan gestaltar vår långsiktighet. Den kan också tolkas som ringar på vattnet, viket symboliserar samverkan. Cirklarna har viss transparens, där de möts uppstår skiftningar som ger perspektiv och tillför en ytterligare dimension.