Hållbarhetsplan 2030

Arwidsros vision är att skapa bestående livsmiljöer vilket inkluderar hållbarhetsvisionen att integrera hållbarhet i hela verksamheten. I syfte att öka hastigheten i den hållbara omställningen har Arwidsro under 2022 arbetat fram en långsiktig hållbarhetsplan med mål till 2030. Hållbarhetsplanen har tagits fram genom arbetsmöten i Arwidsros ledningsgrupp. Arbetet har utöver 22 långsiktiga mål med tillhörande aktiviteter och KPI:er även lett oss fram till en strategisk grund som summeras i våra tre hållbarhetspelare.

Våra tre hållbarhetspelare

Image module
Image module
Image module

Läs mer om våra tre hållbarhetspelare här