Uppförandekod / Code of conduct

Ramar för ansvarsfullt företagande

 

Vår uppförandekod beskriver vårt förhållningssätt och våra värderingar som affärspartner, samhällsaktör och arbetsgivare/medarbetare. Koden beskriver de krav vi har på vårt agerande och uppförande och den omfattar alla inom Arwidsro. Vi förutsätter att den respekteras och följs även av våra samarbetspartners.

 

Uppförandekoden bygger på hög etik och moral och på vår humanistiska grundsyn där vi ser till människan i varje situation. Den är en vägledning för att se till att vi handlar på rätt sätt. Att vi följer lagar och föreskrifter samt tar hänsyn till mänskliga rättigheter är en självklarhet. Vi håller strikt på etik och affärsmoral i alla kontakter med kunder, leverantörer och andra intressenter.

 

Som affärspartner, samhällsaktör och arbetsgivare/medarbetare ska vi agera ärligt, långsiktigt och trovärdigt. Vår uppförandekod är tänkt att fungera som riktlinjer i vardagen. Tillsammans med vår kultur och våra värderingar är vår förhoppning att det blir lättare att ta beslut man är långsiktigt trygg med och som man kan stå upp för.

Är man osäker på sitt eget eller någon annans agerande inom Arwidsro, är det för oss en självklarhet att lyfta frågan med en kollega. Det är ett gemensamt ansvar att följa och uppmärksamma uppförandekoden i det dagliga arbetet.

Praktiska riktlinjer:

  • • Vi fattar inga affärsbeslut utifrån personliga intressen eller privata relationer.
  • • Vi främjar fri konkurrens och ingår inga överenskommelser som strider mot konkurrenslagstiftningen.
  • • Vi är professionella inom våra kompetensområden och när vi kommunicerar.
  • • Vi tolererar inga former av mutor, dolda provisioner eller tvivelaktiga förmåner.
  • • Vi bemöter alla människor, internt som externt, med respekt.
  • • Vi prioriterar hälsa och säkerhet i vår verksamhets hela kedja.

Är man osäker på sitt eget eller någon annans agerande inom Arwidsro, är det för oss en självklarhet att lyfta frågan med en kollega. Det är ett gemensamt ansvar att följa och uppmärksamma uppförandekoden i det dagliga arbetet.

 

Visselblåsning