Hållbarhetsrapportering

Arwidsro rapporterar kontinuerligt sitt hållbarhetsarbete och följer utvecklingen av regelverk inom hållbarhetsrapportering. För att ta del

av senaste rapporteringen, läs gärna vårt gröna avsnitt i senaste finansiella rapporten, eller mer omfattande i vår årliga investerarrapport.