ARWIDSRO är ett växande fastighetsbolag med fokus på defensiv dagligvaruankrad handel, service, samhällsfastigheter samt bostäder.

Bolaget grundades 1979 och besitter över 40 års erfarenhet av fastighetsutveckling i Sverige och Europa. Arwidsro bygger, förvaltar och utvecklar fastigheter i stabila marknader med positiv befolkningstillväxt i södra och mellersta Sverige.

 

Vi bygger för egen förvaltning och tar ett bestående ansvar för utveckling av samhällsmiljö med ökad livskvalitet. Ett ansvar som har sin grund i vår investeringshorisont – för evig tid. Vår grundare Per Arwidsson har i över fyra decennier arbetat för att skapa ett företag som varar, baserat på hållbara synsätt.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet, genom att samla olika kompetenser – såsom samhällsplanerare, arkitekter, tekniska experter, konstnärer – och få dessa att samverka med ett gemensamt kvalitetsfokus i alla dimensioner.
DE LIVSMILJÖER VI TILLSAMMANS SKAPAR SKA FÅ MÄNNISKOR ATT MÅ BRA.
Vår ambition är att vara ett ansvarstagande, personligt och överraskande fastighetsföretag med innovativa lösningar. Bara med hög kvalitet kan vi bygga förtroendefulla relationer och nå våra hållbara och långsiktiga mål. Vi prioriterar alltid långsiktig kvalitet även om det på kort sikt kostar mer. Vi bygger för egen förvaltning och tar ett bestående ansvar för utveckling av samhällsmiljö med ökad livskvalitet.
EGENTLIGEN ÄR DET ENKELT.
Vi ska göra affärer som håller i längden. Ekonomiskt. Miljömässigt. Socialt. Vi ska vara ett lönsamt företag som tar ansvar för de avtryck vi lämnar efter vår verksamhet. För att det ska vara enkelt krävs kompetens, genuint engagemang och sunt förnuft.