Hållbarhetsvision

Vi ska inte ha något hållbarhetsarbete. Det ska vara helt integrerat i allt vi gör. Vi gör affärer, utvecklar, förvaltar, förvärvar, samverkar – alltid på ett hållbart sätt.

Vår hållbarhetsvision kan uppfattas som enkel. Vår målbild är att den på lång sikt är just enkel, en naturlig del av vår vardag. Men för att nå dit krävs hårt arbete, nyfikenhet, engagemang och mod. Att utmana konsensus och ifrågasätta gamla sanningar.

 

Vi bidrar till ett sunt och hållbart vardagsliv

 

Vårt hållbarhetsarbete utgår från ett holistiskt perspektiv. Våra fastigheter är en del av människors vardag och är samtidigt en del i det samhälle vi alla bidrar till. Det innebär ett stort ansvar för oss som fastighetsägare och aktör i den hållbara omställningen. Vi behöver ta ansvar för alltifrån energieffektivisering till dialoger och samverkan för att skala upp takten i omställningen. Det är komplexa frågor som kräver ett konkret och samtidigt långsiktigt arbete.

Image module