Förvaltning

Vår eviga investeringshorisont skapar mycket goda möjligheter att bedriva värdeskapande och långsiktig förvaltning. Vår förvaltarorganisation är genomtänkt uppbyggd och strukturerad där vi tillämpar helhetsansvar för att ge våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar att förstå hela fastigheten, dess sammanhang och tillhörande hyresgäster. En utmaning är våra fastigheters geografiska spridning. Lösningen har varit en kombination av noga utvalda samarbetspartners och ett nära samarbete med våra hyresgäster för att utvecklas tillsammans med dem och deras verksamhet.

 

Vår fastighetsportfölj förändras över tid och vi följer och analyserar kontinuerligt de marknader där vi verkar för att ta vara på möjligheterna att optimera portföljen. Utvecklingen avser inte bara enstaka fastigheter utan vi tar helst ett helhetsgrepp i linje med områdets stadsmiljö för att bygga goda livsmiljöer. Vår förädling syftar till att förbättra en bestående livscykel för fastigheterna. Det innefattar god arkitektur och hög kvalitet, alltid i samverkan med samhället.

Image module