Våra fastigheter är geografiskt spridda men strategiskt samlade. Vi är representerade i 26 kommuner i framförallt mellersta och södra Sverige. Portföljen är ankrad av rikstäckande och ledande aktörer inom vård-, dagligvaruhandel och samhällsservice. Med lång genomsnittlig avtalslängd, aktiv förvaltning och evig investeringshorisont skapar vi goda och långsiktiga relationer.