Joakim Nordblad tillträder som styrelseledamot i Arwidsro Fastigheter AB. Utökningen i styrelsen förstärker byggandet av framtidens Arwidsro, vilket fokuserar på byggande av organisation, investering i digitalisering och hållbarhet, samt fortsatt expansion.

Joakim Nordblad är civilingenjör med lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Joakim är idag Head of Direct Real Estate Sweden på Aberdeen Standard Investments.

– Vi är mycket nöjda med att kunna utöka styrelsen med Joakim. Joakim har hög kompetens och lång erfarenhet inom framförallt förvaltning, utveckling och finansiering. Tillskottet gör att vi får en större bredd vilket är mycket värdefullt, säger Per Arwidsson, styrelseordförande.