Dagligvaruankrad handel

Dagligvaruankrad handel har varit en naturlig del av vår fastighetsportfölj under lång tid. Den är vår grund att stå på och är högst relevant när vi skapar miljöer med långsiktig kvalitet. För oss innebär dagligvaruankrad handel att bidra till en väl fungerande vardag för många människor. Att skapa en plats där människor kan göra sina dagliga inköp. Vår ambition är inte att skapa utrymme för trendsättare, utan nästan tvärtom utrymme för trygg, stabil och hållbar handel.

 

Vi ankrar våra handelsplatser med en större dagligvarubutik, helst tillsammans med offentligt finansierad verksamhet. Därtill adderar vi samhällsservice i form av apotek, postombud, mindre vårdinrättningar, kanske ett gym, en restaurang och/eller café och en blomsterbutik. Det ska vara en trivsam miljö där man enkelt kan utföra sina vardagsärenden. Det är verksamheter vi tror är viktiga för människans välmående, och som står sig över tid.

Urval av referensprojekt

Eko-butik, Värmdö

 

Utbyggnad handelsfastighet

• Omfattning: Tillbyggnad om
1500 kvm, uthyrningsbar area
vid färdigställande 9000 kvm

• Projekttid: Feb 2022 – Okt 2023

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad iDrift Silver/Miljöbyggnad Silver

Handelsplatsen Värmdö köpcentrum är en av Stockholms mest välbesökta handelsplatser, strategiskt belägen utmed väg 222 mellan Stockholms innerstad och Värmdö. Handelsområdet är den dagliga hubben för mat, kläder och inredning men även den sista stora livbojen på väg ut mot äventyr bland vikar och vass i Stockholms skärgård. Området är attraktivt och under tillväxt med ökande befolkning och nybyggnation av såväl bostäder som kommersiella fastigheter. 

Lång historia att förvalta vidare

Innan handelsplatsen etablerades hittade de småländska bröderna Isaksson hit med sin framgångsrika verksamhet Brisak som 1987 startade sin försäljning på platsen – då under bar himmel. Sedan dess har verksamheten successivt vuxit och 1998 uppförde de varuhusbyggnaden som sedan byggts till i takt med att verksamheten utvecklats. Efter över 30 år på Värmdö var det dags för bröderna Isaksson att pensionera sig. Här identifierade Arwidsro potential att skapa en fortsättning på framgångsrika decennium – ett arv att förvalta och en långsiktig investeringshorisont.

Arwidsro förvärvade i slutet av 2021, efter en noggrann process, fastigheten Ösby 1:229 för att etablera Stockholms första EKO-butik. Arwidsro påbörjade vid tillträdet projektet att bygga ut och anpassa fastigheten för EKO-Gruppens koncept. Projektet innebär bland annat tillbyggnad av butiksyta och höglager samt uppgradering av befintlig huvudentré, utemarknad och parkeringsytor.

Entreprenörssjälar möts – att utveckla nya platser med befintlig hyresgäst

Arwidsro äger sedan tidigare en fastighet med EKO-Gruppen som hyresgäst – butiken i Fjälkinge som är gruppens första butik. EKO-Gruppens resa startade 1964 i Fjälkinge när grundaren Bertil Håkansson öppnade landets första stormarknad. Bästa platsen då var en gammal dansrotunda. Denna något ovanliga butik döptes till EKO-hallen och blev en föregångare i Sverige när det gäller att handla ekonomiskt.

Att hitta en ny gemensam etablering tillsammans med EKO-Gruppen var en passande uppgift för Arwidsro som mer än gärna utvecklar fastigheter tillsammans och i nära dialog med våra hyresgäster.

Flera fördelar att nyttja befintlig byggnad

Att nyttja den befintliga byggnaden ger många fördelar, inte minst klimat- och miljömässigt. Den befintliga byggnaden på plats certifierades i samband med förvärvet med Miljöbyggnad iDrift Silver, och tillbyggnaden kommer att certifieras Miljöbyggnad Silver.

Hanöhallen, Åhus

 

Utbyggnad av befintlig handelsplats

• Omfattning: 2500 kvm utökad yta

• Projekttid: Apr 2019 – sept 2020

• Största hyresgäst: ICA

 

Handelsplatsen Hanöhallen är ett praktexempel på fastighetsutveckling inom Arwidsro, där vi säkrar hyresgästernas långsiktighet genom aktiv dialog och skräddarsydda hyresgästanpassningar. Under tredje kvartalet 2020 färdigställde vi utvecklingen av vår fastighet Flaket 10. Tillsammans med väl etablerade hyresgäster samt lokala aktörer skapades signifikant förbättring – en mer attraktiv mötesplats med mat, dryck och utökad service. Fastigheten innehöll sedan tidigare ICA Kvantum som ankarhyresgäst. Direkt efter genomfört förvärv inledde Arwidsro dialog med ICA samt ytterligare marknadsanalys och arbete med hyresgäster. Detta ledde vidare till investeringsmöjligheten som uppvisar vår förmåga att utveckla en initialt bra fastighet.

Fastigheten omfattade innan omvandlingen cirka 5 900 kvadratmeter uthyrbar yta, vilket genom tillbyggnad genererade i ytterligare 2 500 kvadratmeter i modern arkitektur, mer handel, service och restauranger. Nya hyresgäster är bland annat Systembolaget och Nordic Wellness.

Utvecklingen av Hanöhallen ligger helt i linje med vår strategi att skapa handelsplatser för vardagen. Hanöhallen är en ny mötesplats med bra utbud samlat på ett ställe. Förankringen med lokala aktörer är viktig för helheten. Trots tuffa utmaningar med kvarvarande drift och tight tidplan har vi med duktig projektledare och förstående hyresgäster, gått i mål med lyckat resultat. Det är min förhoppning att Åhusborna upplever en positiv förändring som tillför mycket till området, säger Magnus Tamreus, Fastighetschef Arwidsro.

Beläget i Kristianstads kommun är Åhus en attraktiv ort med drygt 10 000 bofasta och minst lika många tillresande turister under sommarhalvåret. Åhus långa sandstränder och en medeltida stadskärna lockar såväl svenska som utländska turister. Staden har också blivit ett centrum för konst och design med ett antal unga och duktiga konstnärer och formgivare. Kommunen har en stor växtkraft och flera större strategiska byggprojekt pågår för fullt.