Arwidsros gröna ramverk, framtaget under våren 2020, har nu granskats av extern part. Klimatforskningsinstitutet Center for International Climate Research, Cicero Shades of Green, har granskat ramverket och lämnat en Second Opinion. Ciceros bedömning av ramverket genererade i omdömet Medium Green.

– Jag är stolt över vårt gröna ramverk, och är övertygad om att vi rör oss i rätt riktning. Vi integrerar nu det gröna ramverket i alla våra investeringar och fokuserar på de områden där vi kan göra mest nytta, säger Peter Zonabend, VD, Arwidsro.

Bygg- och fastighetsbranschen har stor klimat- och miljöpåverkan. Energianvändning, transporter samt byggmaterial och avfall pekas ofta ut som avgörande hållbarhetsfrågor i sektorn. Även att bedöma klimatrisker, vilket är viktigt både då branschen står för långsiktiga investeringar men även ur det lokala perspektivet då klimatförändringar kan leda till lokala risker.

– Både arbetet med och granskningen av det gröna ramverket har varit utvecklande och intressant. Det har givit oss möjlighet att gå på djupet i hållbarhetsfrågor. Vi har helt klart fått upp hastigheten och vi ställer nu om vår verksamhet för att alltigenom vara hållbar. Vi har stora utmaningar framför oss, inte minst med att bedöma klimatrisker och att delta i omställningen där vi som fastighetsägare fyller en viktig funktion, säger Maria Björkling, Affärsutvecklare & Hållbarhetsansvarig, Arwidsro.

 

Kontaktinformation presskontakt:

Peter Zonabend

Tel: 070 496 32 78

Peter.zonabend@arwidsro.se