Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro”) har givit SEB och Swedbank AB (publ) i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare med start 25 augusti 2020 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån i SEK med en förväntad volym om SEK 400 000 000 och en löptid om 3 år. En marknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

– Arwidsro är ett fastighetsbolag vars verksamhet innefattas av en långsiktig förvaltning av fastigheter inom defensiv dagligvaruankrad handel och närliggande service, samhällsfastigheter samt bostäder. Därtill har Arwidsro en tydlig tillväxtstrategi där en närvaro på obligationsmarknaden ytterligare kommer att komplettera traditionell bankfinansiering för att uppnå Arwidsros tillväxtmål om en utökad fastighetsportfölj. Arwidsro bygger för egen förvaltning och därigenom tas ett bestående ansvar för utvecklingen av en samhällsmiljö med ökad livskvalitet. Genom upprättandet av ett grönt ramverk för obligationer kommer vi att transparent kunna redovisa de förbättrande initiativ Arwidsro genomför för miljön och bolagets klimatpåverkan, kommenterar Peter Zonabend, VD Arwidsro.

Det gröna ramverket har utformats i linje med Green Bond Principles 2018 framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har blivit utvärderat av en oberoende tredje part, CICERO Shades of Green. Ramverket har graderats ”Medium Green” medan bolagets styrning och transparens har graderats ”Good”.

Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av bland annat gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar. SEB och Swedbank AB (publ) har gemensamt fått uppdraget att vara rådgivare avseende upprättandet av ramverket för gröna obligationer och CICERO Shades of Green har tagit fram en Second Opinion.

För ytterligare information:

Peter Zonabend, VD, 070-4963278, peter.zonabend@arwidsro.se

Anette Erneholm, CFO, 070-8217096, anette.erneholm@arwidsro.se

Maria Björkling, Affärsutvecklare- & Hållbarhetsansvarig, 070-3287922 , maria.bjorkling@arwidsro.se