Vårt samhälles långsiktiga överlevnad har många aspekter och ger komplexa samhällsutmaningar. Utmaningar vi som företag behöver hantera i stort som smått, för att bidra till ett samhälle för alla. Hållbarhet är idag ett modeord i tiden. Hos Arwidsro vill vi något mer: att vår gärning ska vara bestående över tiderna. Vår grundare Per Arwidsson har i nära fyra decennier arbetat för just detta: Ett företag som varar, baserat på hållbara synsätt.

Arwidsros samhällsansvar har sin grund i vår historia, förankras i vårt långsiktiga perspektiv – för evig tid – och präglar vår företagskultur. En företagskultur där ansvar är nyckeln och som bygger på hög etik och moral och på vår humanistiska grundsyn där vi ser till människan i varje situation. Det är vår kompass. Kompassen som ska leda oss i rätt riktning. Vi är övertygade om att den når långt utanför vår organisation.

 

En viktig parameter i vår kompass och företagskultur är den stiftelse en del av vårt ekonomiska överskott går till. Arwidssonstiftelsen bildades 2014 av Per Arwidsson och hans livskamrat Birthe Hallin-Olsen. Stiftelsen är en fristående organisation som vill stärka sambandet mellan stadsbyggnad, arkitektur, konst, och humaniora.