FINANSIELL KALENDER

2021

Bokslutskommuniké 2021 22 februari 2022
Årsredovisning 2021 20 april 2022

2022

Delårsrapport Q1 2022 17 maj 2022
Delårsrapport Q2 2022 26 augusti 2022
Delårsrapport Q3 2022 22 november 2022