FINANSIELL KALENDER

2021

Bokslutskommuniké 2020 24 februari 2021
Årsredovisning 2020 21 april 2021
Delårsrapport Q1 2021 11 maj 2021
Delårsrapport Q2 2021 27 augusti 2021
Delårsrapport Q3 2021 23 november 2021