VÅR HISTORIA

1952

Per Arwidsson föds som yngst av fyra syskon i lanthandlarfamiljen i Hällevadsholm. Farfadern grundade lanthandeln 1903, i vilken Per tidigt fick hjälpa till. Enligt Per själv, var det en nyttig skola – att möta kunderna öga mot öga.

1979

Med två tomma händer gav sig Per in i fastighetsbranschen, och köper 1979 första fastigheten: en industribyggnad i Örebro. Sedan dessa har han varit aktiv i bygg- och fastighetsbranschen, med ett kvalitets- och samhällsengagemang i grunden.

1983

Bara några år efter första köpet har Per byggt upp den portfölj som genom försäljning 1983 ger möjligheten att ge sig in i större affärer – vilket på sikt skapar oanade möjligheter.

1988

Under mitten- och slutet på 1980-talet köper Per, och rustar upp, ett fyrtiotal fastigheter – främst bostäder – via sitt bolag Convector. Fokus ligger på att skapa bra boendemiljöer. Per vill bevara gamla hus och ge konstnärer och konsthantverkare inflytande över byggandet.

1992

Fastighetskraschen är ett faktum, och inom loppet av några månader, bordlades alla planer och drömmar om att utveckla fastigheter och områden. I maj säljer Per Convectors fastighetsportfölj i svenska och europeiska storstadsområden.

1993-

Efter fastighetskraschen kunde Per Arwidsson långsamt börja på ny kula. – Jag var aldrig knäckt ekonomiskt, men min medfödda inre glädje hade berövats mig och det tog mig ett antal år att bygga upp igen. Sakta, men säkert, bygger Per upp fastighetsportföljen i Granen.

2014

Birthe & Per Arwidssons stiftelse bildas i syftet att skapa en fristående organisation med uppgift att utveckla och stärka samverkansformerna i fältet mellan stadsbyggnad, arkitektur, lanskapsgestaltning, konst och humaniora.

2014

Vid färdigställandet av byggnationen vid Högdalstorget och kvarteret Mikrofilmen visar Granen hur man använder sig av lösningar väl anpassade till den lokala miljöns egenskaper och krav, men också kvaliteter som höjer densamma och skapar mervärden för de som lever och vistas där.

2017

Granen genomför förändringar i såväl fastighetsbeståndet som organisatoriskt, med syftet att gå tillbaka till ursprungsstrategin – att utveckla bestående livsmiljöer.

Granen byter namn och blir Arwidsro.

2019

Nytt affärsområde – samhällsfastigheter. Under våren 2019 förvärvas en byggrätt i Norrtälje hamn med syfte att utveckla ett äldreboende med 80 bäddar. Under hösten påbörjas byggnationen som förväntas vara färdigställd under andra kvartalet 2021.