Aktiv och värdeskapande förvaltning – alltid i samverkan med samhället.

Vi bedriver idag vad vi kallar för aktiv, värdeskapande förvaltning. För att lyckas med detta har vi under de senaste åren arbetat intensivt med att bygga upp såväl organisation som system och samarbetspartners inom förvaltningen. En utmaning är våra fastigheters geografiska spridning. Med ambitiösa och tydliga upphandlingar av driftsoperatörer har vi nu väl fungerande lösningar på plats. Dagens teknik, där vi digitaliserat stora delar av vår verksamhet, ger oss verktyg för effektiv styrning och uppföljning. Vi strävar efter kontinuerlig förbättring och arbetar aktivt för att bli ännu bättre. Vår tydliga interna struktur och höga ambition att skapa bestående livsmiljöer driver oss att i dialog med hyresgäster, fortsätta utveckla våra handelsplatser

 

Dialog och engagemang är nyckelord i vår förvaltning. Att våra medarbetare känner engagemang och intresse för varje hyresgäst, dess verksamhet och utveckling är avgörande för hur vi lyckas i vårt samarbete. Vi vill proaktivt förstå våra hyresgästers behov på kort och lång sikt för att kunna tillgodose dem. Med god planering och uppföljning, moderna och skräddarsydda administrativa system, har vi de förutsättningar som krävs för att bedriva god förvaltning.

Vår förvaltarorganisation är uppdelad i geografiska områden i syfte att stärka vår lokala närvaro. Medarbetarna ges stort eget ansvar för att säkerställa högt engagemang och närhet till kunden. Den kundnära förvaltningen stöder en hög uthyrningsgrad och gör att vi kan anpassa fastigheterna efter kundernas behov.